december 2019

Woensdag 18 december 2019
Merendree, Oude Kale en zandputten Schipdonkkanaal 19 km  
Tochtbegeleider Luc Delodder Wielsbeke
Contact Roland Vansteelandt, Oostende 
roland@midweekstappen.be - 0479 55 43 43

Voormiddaglus 9,5 km
Het wordt een wandeling langs de Oude Kale met een oude kale tochtbegeleider. De Oude Kale is de vroegere middenloop van de Durme. In de vallei vinden we naast oude, natte graslanden (meersen) ook broekbosjes. 

Middag
Het Verdronken Eiland in Merendreedorp biedt voldoende plaats, zelfs bij slecht weer kunnen we er binnen.  We kunnen er onze meegebrachte broodjes opeten.

Namiddaglus 9,5 km
Wandelen langs  Het Schipdonkkanaal en de zandwinningsputten die ontstonden bij de verbreding van het kanaal begin de jaren '80 van de vorige eeuw. 

De Vallei van de Oude Kale - beschermd stiltegebied
Tussen de dorpskernen van Nevele en Lovendegem, op een boogscheut van Gent, ligt de Vallei van de Oude Kale: een lappendeken van hooilanden en graasweiden, oude knotwilgenrijen, kleine veldbosjes en talrijke sloten. De levensader van het gebied, de Oude Kale, was ooit een van de grootste beken van het Meetjesland en vormde eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en de Durme.

Tussen Merendree en Vinderhoute kan de beek nog steeds vrij meanderen in een schitterend groen landschap. Het grootste deel van de vallei is momenteel in vrij intensief landbouwgebruik, maar het blijft een landschappelijk pareltje met hier en daar nog prachtige, bloemrijke hooilanden en broekbossen. De verschillende wandel- en fietspaden doorkruisen het hele gebied.

logo

Natuurbeheer
Zonder Natuurpunt en haar voorgangers zou er geen sprake geweest zijn van een groene 'Vallei van de Oude Kale'! Dankzij deze verenigingen werden plannen uit de jaren 1980 om de Oude Kale recht te trekken en de oevers te betonneren gelukkig afgeblokt. Om de toekomst van de vallei veilig te stellen tracht Natuurpunt nu de meest waardevolle percelen aan te kopen en in samenwerking met plaatselijke landbouwers te beheren. Momenteel heeft Natuurpunt ongeveer 10 hectare in beheer, een oppervlakte die jaar na jaar gestaag toeneemt. Niet toevallig vertonen net deze percelen de hoogste biodiversiteit.

Zowel Natuurpunt Ratel als Natuurpunt Lovendegem staan in voor het beheer van het gebied.

Kale, ethymologie
Aangezien waterlopen blijkbaar qua naam slechts naar Kale veranderden nadat er rechttrekkings- of verbredingswerken waren uitgevoerd, wordt er vermoed dat het een volkse verbastering van het Latijnse canalis betreft, dat tevens de kale oevers van die bewerkte waterlopen goed omschrijft. (Bron Wikipedia)