meerdaagsen

Corona - update 27 juli 2020

Om het coronavirus te helpen bestrijden en de veiligheid van Midweekstappers niet in het gedrang te brengen heeft het bestuur besloten de meerdaagse in Walcheren begin september 2020 niet te laten plaatsgrijpen.  De opgelegde beperkingen en de onzekere toestand, ook in Nederland, laten niet toe een kwaliteitsvolle sociale contactrijke meerdaagse te verzekeren.

Ook de reeds eerder uitgestelde meerdaagse in de Hilver (Nederland) voorjaar 2021, o.l.v. jaak Perneel wordt om dezelfde redenen nogmaals voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Jammer, maar helaas …

Anderhalvemeter wel ende levet lange!