Oktober 2018 sportief

Woensdag 17 oktober 2018
Schellebelle - Uitbergen, sportief 27 km
Tochtbegeleiding Aimé Last, Middelkerke
Contact Roland Vansteelandt, Sint-Eloos-Winkel, 0479 55 43 43, roland@midweekstappen.be

Door de Kalkense meersen en de mooie natuurgebieden Maaidonk, Bergenmeersen en Wijmeers

Het natuurgebied Kalkense meersen is een groot open graslandgebied en behoort tot het natuurlijk overstromingsgebied van de Schelde. In deze meersen komen heel wat vogelsoorten voor zoals blauwborst, rietzanger, kleine karekiet en de prachtige ijsvogel. Het gebied is bescherrmd als Europees vogel- en habitatrichtlijngebied.

Voormiddag
Voor de middag steken we met het veer de Schelde over en lopen we langs de Schelde, de Kalken Vaart en de Oude Schelde. De kunstmatig aangelegde Kalkenvaart vormt de centrale waterafvoeras van de Kalkense Meersen. Een pompgemaal zorgt voor een constant waterpeil om overstromingen in bebouwde zones te voorkomen.Kort voor de middag lopen we op de vernieuwde dijken met prachtig zicht op de kerk van Schellebelle en de overstromingsgebieden die aangelegd zijn om zware overstromingen te voorkomen zoals op 3 januari 1976. Het Sigmaplan is een combinatie van dijkverhogingen met de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden. Dit plan is goedgekeurd in 2005 en nadert nu zijn afwerking. Enkele onderdelen van dit plan zijn de vernieuwing van de Kalkense Meersen en de inrichting van de fameuze potpolder in Kruibeke. 

Middag
We nemen onze picknick in taverne De Zwaan, Veerstraat 14 Uitbergen.

Namiddag
Na de middag wandelen door het laag gelegen Domeinbos Maeydonck, een prachtig natuurgebied.
We steken de Schelde over en maken een lus in het natuurgebied van de Bergemeersen met zijn prachtige vlonderpaden. We komen via de Schelde opnieuw in een ander gedeelte van de Kalkense Meersen namelijk de Wijmeers dat in een brede zone langs de Schelde ontpolderd is.  
Wij eindigen zoals we begonnen zijn door het veer te gebruiken om Schellebelle dorp te bereiken. 
Napraten kan in het café De Stenen Linde, Dorp 28 Schellebelle. Vanaf hier is het nog anderhalve km naar het station.

Lees hier meer in een fotodocument.